• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/lspsyd/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Priser

 

Overslag og tilbud på landinspektørarbejde afgives incl. afgifter og gebyrer til Geodatastyrelsen og excl. moms – medmindre andet anføres.

Landinspektørarbejde er momspligtigt, mens afgifter og gebyrer til Matriklen er momsfri.

Det skal bemærkes, at især udstykningssager, hvor der oprettes nye ejendomme, er omfattet af væsentlige afgifter og gebyrer til Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen).

Afgivelse af pris på landinspektørarbejde omfatter ikke en garanti for sagens gennemførelse i relation til myndighedernes godkendelse, tinglyste deklarationer og uforudsete forhold. En prisfastsættelse uden forbehold ville ofte først medføre en række forhåndsansøgninger, tingbogsundersøgelser og skelundersøgelser for helt at kunne afdække en sags gennemførelse. 

Ved afgivelse af priserne for de enkelte poster til løsning af en samlet sag forudsættes det, at der rekvireres den samlede sag ( - der kan ikke efterfølgende ”plukkes” i de enkelte poster uden særskilt aftale).
 
Fra afgivelse tilbud reguleres prisen ifølge det almindelige Byggeindex.
 
Ved henvendelser - telefonisk, via mail eller ved møde - om rådgivning er landinspektørkontoret berettiget til at fakturere rådgivningsarbejdet ifølge timeforbrug - dog med mindst 1.500 kr. pr. henvendelse.

 

 

Forbehold for afgivelse af priser ved udstykningssager

Omkostningerne til en udstykningssag og anden matrikulær sag oplyses altid med forbehold for sagens gennemførelse.

Det forbeholdes, hvorvidt sagen måtte pålægges yderligere omkostninger ved krav om nye deklarationer, nabohøringer, dispensationer, byggetekniske krav, opgør med tinglyste forhold m.v. 

Der tages endvidere forbehold overfor skelfastlæggelsen i relation til naboejendomme, vejskel m.v., herunder hvorvidt der måtte være uoverensstemmelse mellem matriklen og eventuelle hævdvundne ejendomsgrænser.

Hvor den matrikulære sag er betinget af tinglysningsmæssige dispositioner – eksempelvis ved arealoverførselssager i landbrugshandler - , er landinspektørens honorarberegning afhængig og forbeholdt af, at klienten samtidig benytter sagkyndig bistand ved advokater eller landboforeninger til tinglysning af skøder og panteforhold.  

Endelig tages der forbehold for afgiftsstigninger efter afgivelse af pris.

 

Forbehold for afgivelse af priser ved skelretablering

Omkostningerne til genafsætning af skelpæle og afsætning af gamle skelforhold oplyses altid med forbehold for skelretableringens gennemførelse.

Der tages endvidere forbehold overfor skelfastlæggelsen i relation til naboejendomme, vejskel m.v., herunder hvorvidt der måtte være uoverensstemmelse mellem matriklen og eventuelle hævdvundne ejendomsgrænser.

Det forbeholdes, hvorvidt sagen måtte pålægges yderligere omkostninger ved krav om nabohøringer, skelberigtigelse, skelforretning m.v.

Særskilt bemærkes, at ifald der konstateres måle- eller arealfejl i matriklen ved en skelretablering, er landinspektøren forpligtiget til at indberette den nye opmåling til Geodatastyrelsen ved indsendelse af en matrikulær sag med nyt måleblad.

Det bemærkes endvidere, at ifald der ikke foreligger brugbare måleoplysninger i matriklen til en skelretablering (hvilket faktisk er mere reglen end undtagelsen i det åbne land og i landsbyer), er landinspektøren ligeledes forpligtiget til at indberette den nye opmåling til Geodatastyrelsen ved indsendelse af en matrikulær sag med nyt måleblad og med naboskelerklæringer.

Ifald der opstår nævnte uoverensstemmelser ved skelfastlæggelsen udover det afgivne prisoverslag, vil du straks blive kontaktet af landinspektøren, så du har mulighed for at afbryde det videre opmålingsarbejde. Det indtil da udførte landinspektørarbejde vil herefter blive afregnet.

 

Forbehold for afgivelse af priser ved bygningsafsætning

Omkostningerne til en bygningsafsætning oplyses altid med forbehold for afsætningens gennemførelse.

Ved pris for ”almindelig” afsætning af parcelhuse og sommerhuse forudsættes det,

at der foreligger digitale bygningstegninger og byggetilladelse (og evt. fornøden landzonetilladelse for byggeri i landzone),

at grunden er ryddet og plan,

at der skal foretages én endelig afsætning,

at bygningen består af én eller to vinkler (afsætning af op til 3 x 3 bygningssider)

at afsætningen skal foretages ved træpæle med søm i bygningshjørner eller i bygningslinier (der kan indhentes supplerende pris ved afsætning på galger samt for særskilt levering af galgematerialer)

at bygningen ikke skal afsættes i byggelinie eller nærmeste afstand til skel (hvilket ellers kan medføre yderligere omkostninger til samtidig fastlæggelse af naboskel), tæt på ledninger og anden bebyggelse på ejendommen   

Ved pris for afsætning af tilbygninger til erhvervsbygninger, skoler, beboelsesejendomme m.v.  forudsættes det herudover

at der foreligger en nyopmåling af den eksisterende bebyggelse (hvis der ikke foreligger opmåling af den faktiske bygning – og ikke kun ifølge tidl. projekt ! - , kræves indledningsvis nyopmåling af eksisterende bygning og tilpasning af planlagt bebyggelse)

Det forbeholdes, hvorvidt bygningsafsætningen måtte pålægges yderligere omkostninger ved krav om nye deklarationer, nabohøringer, dispensationer, byggetekniske krav, opgør med tinglyste forhold m.v. 

Der tages endvidere forbehold overfor bygningsafsætningen i relation til naboejendomme, vejskel m.v., herunder hvorvidt der måtte være uoverensstemmelse mellem matriklen og eventuelle hævdvundne ejendomsgrænser.

Nyheder

Landinspektør Jørgen Hansen har i  2018 for Guldborgsund Kommune foretaget opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i maj 2017 af MT Højgaard rekvireret til opm...
Landinspektør Jørgen Hansen er i Maj 2017 af Naturstyrelsen Storstrøm,...